Haberler

Okulda Güvenliğin Önemi

Okulda Güvenliğin Önemi
Eğitim 21 Haziran 2019 - Cuma

Okulda Güvenliğin Önemi

Okul güvenliği son yıllarda eğitim sistemleri için en önemli problemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Daha nitelikli bir eğitim öğretim için, okulların daha güvenli yerler olmaları gerekmektedir. Ülkemizde, okul güvenliği konusunda yapılan çalışmalarda nicelik olarak, bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, okul güvenliğine dayanan çalışmaların daha da artması gerekmektedir. 

Veliler, Öğrencilerin Yolunu Endişeyle Gözlüyor…

Yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de okulların yüzde 62’sinde şiddet olayları yaşanıyor. Ailelerin %73’ü okullardaki güvenlik ortamından endişe duyuyor. Bu durum öğrencilerin evden okula gitmek üzere yola çıkmaları ile başlayan ve okulda geçirdikleri zaman sonrası eve dönüşlerine kadar geçen süreçlerde karşılaşabilecekleri risk ve tehlikelere karşı bilinçli ve hazırlıklı olunmasını gerektiriyor. Okul yolundaki güvenlikten duyulan endişe çocuğu okula yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarıyla gidenlerde %80’e ulaşıyor. Okul servisi ile ulaşım sağlayan öğrenci velilerinin de yarısı çocuğunun yolda güvenliğinden endişe ediyor. Okul ortamını güvensiz kılan ve aileleri kaygılandıran bu olumsuz iklimsel koşullar öğrenci ve öğretmenlerin eğitime odaklanmalarına ve gelişimlerini sağlamalarına engel oluşturuyor. Okullarda başarı ve mutluluğu oluşturan etmenlerin başında ise, eğitim kadar güvenlik kavramı da önemli bir yer tutuyor. Bunun nedeni güvenli bir okul olmadan sağlıklı bir eğitim ve öğretim ortamının sağlanamayacağı gerçeğinde yatıyor.

Ülkemiz, son zamanlarda serviste unutulan çocukları konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde bir anaokulunda yaşanan olayda, 3 yaşındaki öğrencinin servis içerisinde unutulmasının ardından hayatını kaybetmesiyle Türkiye’nin gündemine giren serviste unutulan çocuklarla ilgili peş peşe uyarılar yapılmasına rağmen, neredeyse her gün yeni bir ihmal haberi geliyor.

Sekizdesekiz olarak amacımız, okulların daha güvenli kurumlar haline gelmelerine yardımcı olmaktır. Okul güvenliği; öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissetmeleridir. Okul güvenliği “okulda öğrenme için uygun bir ortam yaratılmasıdır. Etkili bir öğretimin gerçekleştirilebilmesi için, öğretim ortamında öğrenci ve çalışanların kendilerini güven içinde hissetmeleri büyük bir önem arz etmektedir.  Bireyin kendisini güvende hissetmediği ortamlarda etkili bir öğretim ve öğrenmenin gerçekleştirilmesi çok zordur.  Önce okulun her bir köşesinde, her bir öğrencinin, kendisini evinde olduğu gibi güvende hissetmesi gerekir. Kendisini güvende hissetmeyen bir öğrencinin öğrenmeye güdülenebilmesi çok zor hatta mümkün değildir denebilir.